piątek, 24 sierpnia 2018

Problemy pierwszego świata

W nawiązaniu do poprzedniago posta…
Zawsze po takich chwilach – kiedy trochę ponarzekam, że nie mam czasu dla siebie czuję… wdzięczność za to, że mam właśnie takie problemy a nie inne ;)
In connection with the previous post…
Always after such moments – when I complain a bit that I don’t have time for myself I feel… gratitude that I have exactly such problems and not some different ones ;)Pudełko, które wykonałam na zamówienie – z określonym wzorem, w określonym kolorze, konsultowane na bieżąco z osobą zamawiającą :)
Here – a  box that  I made to order – with a specific napkin, in specified colour, discussed  with the commissioning person :)

niedziela, 19 sierpnia 2018

Mieć ciastko i zjeść ciastko

Mieć ciastko i zjeść ciastko...
Ostatnio mam z tym problem.
W szczególności przy rękodziele, to znaczy kiedy mam czas tylko dla siebie - godzinkę lub dwie - kiedy ktoś zabiera Ewunię na spacer. Chciałabym być w stanie ozdabiać cztery pudełka jednocześnie, w międzyczasie umyć okna, i przeczytać kawałek książki...

 Tutaj - dwa pudełka, które wykonałam na zamówienie.
Jedno - jak oczywiście widać - na ślub.
Drugie to piórnik :) z ząbkami. Ząbki - ręcznie malowane, bo serwetki z ząbkami (w aparacie ortodontycznym) nie znalazłam.

 You can't have your cake and eat it...
Recently I've had some problems with it.
Especially when it comes to my hobbies, I mean when I have time only for myself - one hour or two - when somebody takes my little Eve for a walk. I'd like to be able to decorate four boxes at the same time, in the meantime wash the windows, and read a chapter of a book...
Here above - two boxes that I've made to order.
One - of course as you can see - for a wedding.
The other - with the teeth - is a pencil case :) I painted the teeth myself, because I couldn't find a napkin with dental braces.

wtorek, 14 sierpnia 2018

Akwarelowe wakacje

...Kiedy pakuję się na wakacje zawsze obiecuję sobie, że...
... będę czytać (i zabieram 5 albo więcej książek)...
... będę ćwiczyć języki obce (i zabieram kolejne książki)...
... będę szkicować, rysować, malować (i zabieram ołówki, farby itp itd)...
A jak to się kończy?
... owszem - czytam, ale nie zawsze udaje mi się przeczytać to co zabrałam...
... książki językowe leżą... i odpoczywają...
... sukcesem jest jak zarysuję chociaż jedną kartkę...

 W tym roku obiecywałam sobie minimum 1 akwarelę dziennie... z całego dwutygodniowego wyjazdu mam... cztery :)


When I pack things for holidays I always promise myself that...
... I'll read (and I take 5 or more books)...
... I'll learn foreign languages (and I take more books)...
... I'll practise sketching, drawing, painting (and I take pencils, paints, and so on)...
And the results?
... of course - I read, but I don't always manage to read everything I've taken...
... language books lie... and rest...
... it's a success if I use one sheet for drawing...

This year I promised myself to paint minimum one watercolour picture every day... during the whole two-week stay I painted... four :)

Tak to bywa - w ciągu wakacji czasem odpoczywa się też od tych przyjemnych rzeczy ;)
It happens from time to time - on holidays one  sometimes rests from some pleasures as well ;)

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Z widokiem na morze

Leniwe…
Tak mogę określić moje tegoroczne wakacje :)
Należę do osób, które lubią wstawać bez budzika*, które lubią chodzić bez określonego planu, i które same decydują czy iść na jakieś zwiedzanie czy nie. A Wy? :)
Lazy…
This is how I can describe my holidays this year :)
I’m a kind of person who likes to get up without setting an alarm clock*, who likes walking without any plan, and who decide themselves if they want to do some sightseeing or not. And you? :)Dziś chciałabym pokazać nowe pudełko na moje akwarele.
Today I’d like to show my new box for my watercolours.
Jak widać, sesję udało mi się zrobić nad chorwackim morzem :) Bardzo chciałabym móc częściej oglądać takie widoki jak tutaj…
As you can see, I could take the photos at the Croatian seaside :) I’d love to be able to see views like here more often…

*Oczywiście w tym roku ten punkt nie obowiązuje – to Ewunia decyduje kiedy się obudzimy :) / Of course this year this point does not apply – it is our little Ewa who decides when we wake up :)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...